COVID FREE

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

El convidem a revisar les condicions generals de compra que regulen l’oferta i la compra dels cursos, productes o serveis de Dive Center Palamós, S.L. a través de la botiga online inclosa en aquest lloc web.
En usar aquest lloc web vostè queda vinculat a aquestes condicions per la qual cosa us recomanem que les llegiu detingudament. Si no esteu d’acord, haureu d’abandonar el lloc web.

1. DISPOSICIONS PRELIMINARS

Les presents condicions de compra són aplicables per a tots els productes o serveis de la marca Dive Center Palamós, que hagin estat realitzades a través del lloc web www.palamosdivecenter.com (en endavant “Dive Center Palamós, S.L.”).
En realitzar una comanda, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.
Podrem actualitzar les presents condicions de compra així com l’avís legal en qualsevol moment. Vostè sempre podrà consultar i imprimir la versió actualitzada dels dos textos fent clic als enllaços “Condicions de Compra” i “Avisos Legals“.

1.1. Obligacions de l’usuari
Com a usuari està obligat a comunicar a Dive Center Palamós, S.L. totes les dades necessàries per a l’accés i la utilització dels serveis d’aquest lloc web. Aquests hauran de ser veraces i actuals i consenteix que en podrem fer ús per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari.
És indispensable que faciliti tota la informació que catalogem com a obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o fallades en el lliurament com a conseqüència de l’error o omissió d’aquestes dades.
L’usuari haurà de fer un ús adequat dels serveis inclosos al lloc web, sempre de conformitat amb l’ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi en el seu funcionament.

1 .2. Mesures de seguretat
Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment. No obstant això, vostè accepta que cap transmissió de dades a través d’Internet es pot garantir com a segura davant d’accessos per receptors no autoritzats i no ens podrà fer responsables per qualsevol fallada de seguretat llevat que sigui degut a la nostra negligència.
Així mateix vostè haurà d’adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, pèrdua, sostracció, robatori o accés il·legítim del seu nom d’usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones.

2. CONDICIONS APLICABLES A LES COMANDES

Tots els serveis que s’ofereixen en aquest lloc web són venuts directament per Dive Center Palamós, S.L.

2.1. Procediment de compra
Podreu navegar al lloc web fins trobar el servei desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web.
Des d’aquí podreu afegir el producte a la vostra compra. Si esteu realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, se us demanarà que us registreu introduint la vostra adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podreu crear i accedir al vostre compte.
En cas que es tracti d’un usuari registrat i amb un compte actiu, haureu d’introduir el vostre email i contrasenya i el sistema reconeixerà les vostres dades.
Un cop estigui al vostre compte podreu continuar la vostra compra i finalment confirmar la comanda.

2.2. Cobertura de l’oferta
La zona de lliurament d’aquests articles se circumscriu a Espanya (no incloent les Illes Canàries i les Balears) i en acceptarla comanda, vostè confirma ser un client resident a alguna d’aquestes zones. Qualsevol altra adreça de lliurament suposarà l’anul·lació automàtica de la comanda.

2.3. Contracte amb Dive Center Palamós, S.L. i acceptació de comandes
La comanda no serà acceptada per nosaltres fins que l’import hagi estat carregat al vostre compte.
Després de confirmar la compra, rebrà un e-mail com a justificant de recepció, però això no implicarà que la comanda hagi estat acceptada, ja que estaran subjectes a la nostra posterior comprovació i acceptació. enviat. Només en aquell moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només per als articles relacionats a aquesta confirmació d’enviament.

2.4. Confirmació i anul·lació de comandes
Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva banda al lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats a la mateixa (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, selecció de servei, etc.).
Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web, haurà de posar-se en contacte.

Codis de promoció És possible que de tant en tant quan s’ofereixin codis promocionals amb minuts gratuïts
depenent de la categoria que us interessi.
Les condicions d’ús relacionats amb qualsevol codi de promocionals s’especificaran en el moment d’emissió. Tot i això, aquests termes i condicions s’apliquen a totes les promocions, concursos i codis de descompte de Dive Center Palamós, S.L. (llevat que s’indiqui el contrari):
– Només es pot utilitzar un codi promocional per comanda.
– Un codi promocional no es pot utilitzar després que una comanda hagi estat realitzada

< p>2.5. Disponibilitat de productes
Els productes o serveis s’ofereixen sempre que estiguin disponibles. Si un producte no està disponible, els usuaris del lloc web seran informats com més aviat millor. Aquesta informació podrà:
En cas de matriculació en cursos, es comunicarà als usuaris del lloc web en el moment de fer la matriculació. Si no hi ha places en un grup de classes determinat, s’oferirà l’oportunitat d’apuntar-se en llista d’espera per si es produeixen vacants.

2.6. Moneda, impostos i preu
D’acord amb la legislació vigent, tota la compra des del nostre lloc web estarà subjecta a l’impost sobre el valor afegit, excepció feta de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus aplicable serà el legalment vigent a cada moment.
Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent-hi l’IVA o no en funció del territori de lliurament , tal com s’indica als paràgrafs anteriors).

2.7. Forma de pagament i seguretat
Els preus que s’indiquen respecte a cada servei o producte no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran a la moneda Euro.

Els preus aplicables a cada producte o servei seran els publicats al lloc web i aplicat de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

L’usuari podrà fer ús, per a l’abonament dels productes adquirits a través del web, de les formes de pagament següents:
Targeta de crèdit / dèbit (emesa per una entitat amb seu social a Espanya), a través d’una passarel·la de pagaments (TPV Virtual / Stripe): En aquest supòsit, les dades de l’Usuari i de la compra seran introduïdes i transmeses directament per l’Usuari a l’entitat titular de la passarel·la. Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera corresponent.
Per a més seguretat, utilitzarem un Servei d’Autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual client s’autentifica davant dels bancs emissor i el comerç s’autentifica davant del banc adquirient.

L’import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que ens haurà d’indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (al revers de la targeta). En el cas que la vostra targeta estigui securitzada, se us demanaran els codis de seguretat pertinents.

El càrrec es durà a terme en temps real a través d’aquesta passarel·la de pagament. En cas que el
càrrec no es pot dur a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·ladaautomàticament.

Per qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és 972600345 o via correu electrònic a l’adreça d’e-mail

DEPARTAMENT D’ATENCIÓ AL CLIENT
Disposa d’un Departament d’Atenció al client on us atendran personalment per a qualsevol dubte que pugueu tenir. br />• Al número de telèfon 972600345
• Per correu electrònic info@palamosdivecenter.com
• Per correu ordinari a Salvador Albert i Pey S/N, 17230 Palamós (Girona)

< p>2.8 Política de desistiment i Anul·lacions
Exclusió del Dret de desistiment:
Els Usuaris no podran exercir davant de Dive Center Palamós, SL el dret de desistiment previst al Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries per quedar els productes i/o serveis de Dive Center Palamós, S.L. compresos a les excepcions previstes de l’article 103 de la normativa indicada.

Un cop contractat un servei per part del client a Dive Center Palamós, S.L. aquest no es podrà tornar llevat de causes degudament justificades.

Cursos: no hi ha reemborsament del senyal, no de l’import del curs. Si lalumne no pot acabar el seu curs per malaltia o causes majors, podrà ajornar el mateix fins a un màxim de __ mesos. Tingues en compte que el cost dels materials PADI i l’accés a la plataforma PADI no són reemborsables un cop sol·licitats.

Immersions: no hi ha cap reemborsament del senyal.

Termini de devolució per a productes i reemborsament de l’import
El termini de devolució és de 14 dies naturals comptats des de la data de recepció de l’enviament.
El producte ha d’estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els accessoris o regals inclosos si escau. Prèvia comprovació de l’estat del producte, es tornarà import usant la mateixa forma de pagament que vas utilitzar en realitzar la comanda. Punxa aquí per descarregar el formulari .

En cas de sol·licitar la devolució per canvi en les dates de reserva o producte reservat cal tramitar directament amb Dive Center Palamós, S.L. Per dirigir qualsevol reclamació per devolució d’imports per productes contractats a Dive Center Palamós, SL preguem ens exposeu els vostres motius a la següent adreça de correu electrònic info@palamosdivecenter.com o per telèfon: 972600345. Atendrem les vostres peticions el més aviat possible i ens posarem en contacte amb vostè per resoldre la incidència.

Prohibicions
A fi de poder gestionar adequadament els cursos i serveis que impartim i protegir els drets de propietat intel·lectual propis i de tercers, el client té expressament prohibit:
-Gravar mitjançant càmeres de vídeo, fotogràfiques, telèfon mòbil o mitjançant qualsevol altre dispositiu els vídeos, ponències, presentacions, documentacions i/o altres materials facilitats en el curs.
– Divulga r a tercers els vídeos, ponències, presentacions, documentacions i altres materials facilitats al curs.
– Cedir el curs a una altra persona sense autorització expressa i per escrit de Dive Center Palamós, S.L. la inscripció al curs contractada inicialment pel client.
En cas d’incompliment d’aquestes prohibicions el client que hagi comprat el curs serà responsable dels danys i perjudicis que la seva actuació causi ja sigui de Dive Center Palamós, S.L. oa tercers.

2.9 Garanties:
De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa de els Consumidors i Usuaris, Dive Center Palamós, S.L. s’obliga a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, ia respondre de qualsevol falta de conformitat, tenint dret el consumidor a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte. >contracte.

3. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de serveis fos contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resultessin nuls ia incorporar-los a la resta de condicions de servei.

4. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Dive Center Palamós, S.L. es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats als seus servidors.
Aquests canvis hauran de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través del web.
Els clients que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, ho hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrés en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de la web.
En el cas que alguns dels termes de les condicions generals de venda siguin declarats il·legals o no oposables per una decisió judicial , les altres disposicions mantindran la seva vigència.

5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquest lloc està ubicat i és operadors d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflictes de lleis.
En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d’Espanya, se sotmetrà als jutjats i tribunals nacionals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents.

El present contracte entrarà en vigor i surtirà plens efectes des del moment en què es produïu l’acceptació del client o usuari.

El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, juntament amb els annexos (d’existir) , a més de ser llegits en aquesta web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.